Workshop – Swedish Node in Nordic Research School for Pavement Engineering

Den 24-25 september arrangerade Road2Science en lunch-till-lunch konferens för de svenska medlemmarna i Nordic Research School for Pavement Engineering.

Workshopen var den första av en planerad serie av nätverksträff och bland deltagarna fanns PhD studenter och forskare från KTH, VTI, Chalmers och LTU samt flera industrirepresentanter.

Som en del av programmet presenterades flera aktuella forskningsprojekt som följdes av grupparbeten där planerna för ett närmare samarbete diskuterades. Deltagarna tog fram flera förslag och idéer om potentiella utvecklingsmöjligheter av Nordic Research School for Pavement Engineering. Nätverket planerar att träffas igen under 13-14 juni 2019.

Presentations from PhD students and young researchers:

1. Safe and sustainable ice-free roads, Josef Johnsson, Chalmers
2. Thermal properties of asphalt concrete: a numerical and experimental study, Raheb Mirzanamadi, Chalmers
3. Concrete pavements on Swedish motorways, Ellen Dolk, VTI
4. Mechanical behavior of uncompacted asphalt mixtures, Feng Chen, KTH
5. Moisture sensitivity of asphalt mixtures using cycling pore pressure conditioning, Pajtim Sulejmani, LTH
6. Frost damage in asphalt pavements, Lisa Lövqvist, KTH
7. Non-contact resonance testing for low temperature characterization of asphalt, Abiy Bekele, KTH
8. Road surface and tyre interaction: road dust, Joacim Lundberg, VTI
9. Road surface and tyre interaction: noise and rolling resistance, Tiago Viera, VTI
10. Graphene embedded nano-modified bitumen : New look at road design, Govindan Induchoodan, Chalmers
11. Multiscale characterization and modelling of bitumen mastics, Hassan Fadil, KTH
12. Effect of morphology on high-temperature rheological properties of polymer-modified bitumen, Jiqing Zhu, VTI
13. Incorporation of climatic effect in mechanistic-empirical pavement design, Denis Saliko, VTI
14. Life cycle of road infrastructure, Babak Ebrahimi, Chalmers
15. Reliability-based design for asphalt pavements, Yared Hailegiorgis Dinegdae, VTI