Road2Science inleder samarbete med Nynäshamns kommuns skolor

Bristen på arbetskraft inom tekniska yrken är stor i Nynäshamn liksom i övriga landet. Därför inleder Nynäshamns kommuns skolor och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) ett samarbete som ska bidra till att råda bot på problemet.Som första kommun i Sverige ska Nynäshamn få ta del av KTH:s kompetenscentrum Road2Science. Målet är att fler ungdomar ska intressera sig för tekniska yrken och att bidra till säkrad tillväxt av nya talanger på arbetsplatser i kommunen.

Med tanke på bland annat oljeraffinaderiet Nynas AB och Stockholm Norvik hamn är Nynäshamn en bra kommun för oss att samarbeta med. Vi bygger ett långsiktigt samarbete med fokus på aktiviteter i skolor och industrins och akademins rekryteringsbehov. I ett första skede vill vi bidra till att säkra tillgången på rätt kompetens i Nynäshamn men visionen är att Nynäshamn är den givna platsen för att hitta kompetens, arbetskraft och innovationskraft kring logistik- och infrastruktur i landet, säger Nicole Kringos ansvarig för Road2Science som tillsammans med sina industripartners har som mål att överbrygga luckorna mellan akademin och industrin inom transportinfrastrukturen.

Stor brist på personal

Det är stor brist på utbildad personal inom området teknik i landet. Och Nynäshamn är inget undantag, oljeraffinaderiet Nynas exempelvis har stort behov av rätt kompetens. Därför har Nynäshamns kommun och KTH inlett ett samarbete för att bidra till tillväxten. Samarbetet innebär att KTH genom sitt kompetenscentrum Road2Science – som hittills endast tekniska högskolor haft tillgång till – bidrar med kompetens och resurser till den befintliga undervisningen i skolor i Nynäshamn.

Samarbetet

Eftersom det är första gången som Road2Science har ett liknande samarbete är det inte helt klart hur samarbetet ska se ut ännu. Några förslag är att KTH:s industripartners – däribland Nynas – samt professorer och doktorander från KTH ska coacha och föreläsa för elever och lärare, att elever gör studiebesök på KTH och företag i kommunen och att ett antal elever får ta del av KTH:s mentorprogram. KTH kan även bidra med laboratoriematerial och speciella datorprogram till undervisningen.

”Satsningen blir elevernas road to science”

– Vi vill skapa ett intresse för tekniska yrken, visa vikten av dem och lyfta dess status. Det är viktigt att eleverna förstår hur vägen till de tekniska yrkena kan se ut, att de ser en röd tråd. Om vi lyckas med det tror vi att satsningen blir elevernas road to science, säger Annika Setterquist, avdelningschef på Nynäshamns kommuns grundskolor.

Till att börja med ska grundskolorna Gröndalsskolan och Sunnerbyskolan samt Nynäshamns gymnasium ingå i satsningen men om samarbetet blir lyckat är tanken att fler skolor i kommunen ska involveras i framtiden.

– Vi är väldigt positiva till det här initiativet där man satsar lokalt. Vår förankring i Nynäshamn är viktig för oss och vi hoppas och tror att satsningen blir ett lyft för alla parter, säger Cyril Thébault, raffinaderichef på Nynas AB.

En arbetsgrupp med representanter från Nynäshamns kommun, KTH och Nynas har bildats. I februari genomförs workshops på KTH och i mars startar arbetet i skolorna.

Satsningen går hand i hand med Makerspace som också är i sin linda i två skolor i Nynäshamn. Makerspace är en kreativ skolmiljö som uppmuntrar till teknikutveckling.

Text: Åsa Ericsson

Arbetsgruppen från vänster: Ylva Skilberg, lärare Sunnerbyskolan, Charlotta Bergstrand, studie- och yrkesvägledare Sunnerbyskolan, Nicole Kringos, föreståndare Road2Science, Helena Dalivin, lärare Gröndalsskolan, Kerstin Buda, studie- och yrkesvägledare Gröndalsskolan, Stefan Nederberg, lärare Nynäshamns gymnasium, Monika Svedman, lärare Gröndalsskolan, Marcus Hagman, lärare Nynäshamns gymnasium, Cyril Thébault, raffinaderichef Nynas.