Road2Science i samarbete med FABRIC – Banar vägen för elektromobilitet

KTH Road2Science har varit en del av det EU-finansierade projektet FABRIC, en storskalig genomförbarhetsanalys och utveckling av transportsystem för framtida elfordon.

Efter fyra och ett halvt år med forskning och utveckling har EU-projektet  FABRIC uppnått viktiga resultat och innovationer inom dynamisk trådlös laddning för elfordon.
Videon nedan som skapades i samband med projektets sista event presenterar dess viktigaste resultat: