Lyckad studentmottagning med Road2Science

Nyantagna studenter på KTH Samhällsbyggnad välkomnades den 22 augusti av Road2Science som tillsammans med Samhällsbyggnadssektionen arrangerade en mottagning fullspäckad med aktiviteter.

Programmet lockade väldigt många studenter som under en eftermiddag fick lära sig om Road2Sciences verksamhet, lyssnade på inspirationstalare från Trafikverket och Teknikkvinnor och träffade företagsrepresentanter av Bjerking, NCC, Nynas samt Veidekke.

Därefter arrangerades en tävling där studenter i grupper fick spela ett dataspel utvecklat av R2S. Spelarna fick bygga upp en stad genom att lösa utmanande infrastrukturfrågor.

Programmet avslutade med en spännande presentation av Googles chefsgeograf Ed Parsons. Ed berättade om intressanta framtida innovationer och svarade på mängder av studenternas frågor.