Mentorprogram

KTH Road2Science kompetenscentrum bjuder dig att delta i Mentorprogram 2018/2019.

Programmet riktar sig mot studenter på grund- och masternivå som är intresserade av att utveckla infrastrukturen i den byggda miljön. Våra mentorer har flera års relevant erfarenhet och representerar en bred skala av karriärvägar, erfarenheter, allmänna ledningsroller och expertroller och har akademiska bakgrunder i strukturell design, projektplanering, materialvetenskap, beräkningsmodellering och logistik.

I programmet finns mentorer från infrastruktursektorn, byggteknik- och materialförsörjningssektorn samt från ideella och offentliga organisationer.

Som deltagare i Road2Science Mentorprogram förväntas du att delta i fyra möten under läsåret. Mötena kan äga rum på mentorernas arbetsplats, på KTH eller på ett ställe som ni gemensamt kommer överens om.

Det kommer också att hållas ett kick-off möte där alla mentorer och studenter kan träffas. Road2Science anordnar dessutom ett mentor-student event varje vår.

Det finns inga obligatoriska timmar – som i alla viktiga relationer är det kvaliteten snarare än kvantiteten som räknas. Ansvaret för att bygga och upprätthålla ett framgångsrikt förhållande ligger både hos mentorn och studenten.


Bakgrund och syfte av Road2Science Mentorprogram

  • För att säkerställa en hållbar och kreativ transportinfrastrukturssektor behövs ett stabilt inflöde av begåvade ingenjörer.
  • Genom att involvera vår nätverk erbjuder vi starkt karriärstöd till våra studenter på grund- och masternivå.
  • Road2Science Mentorprogram fokuserar på att ge våra studenter en bra början av deras karriär.
  • Genom att erbjuda karriärutveckling, kommer Road2Science att locka och odla nya talanger och stärkas i sin position som dynamiskt kompetenscentrum.

Varför bli en Road2Science adept?

Att delta i mentorprogrammet som student ger en unik möjlighet med flera fördelar:

  • Dra nytta av Road2Sciences breda nätverk och börja knyta dina egna kontakter till industrin.
  • Diskutera dina karriärval och få ovärderliga råd från etablerade experter.
  • Lär dig om dagens branschutmaningar och förstå bättre hur du själv kommer att kunna bidra till förändringar.

Praktisk Information

Programmet börjar hösten 2018 med ett introduktionsevent för potentiella mentorer och studenter. Detaljerad information skickas ut i början av terminen. Programmet fokuserar på studenter på grund- och masternivå på Kungliga Tekniska högskolan.

Anmäl dig till mentorprogrammet redan nu men senast 12 oktober. Vi har begränsat antal platser och det är först till kvarn som gäller.

Vid intresse av att delta i programmet och för mer information, var vänlig mejla oss på info@road2science.se eller ring 08 – 790 8700.

Ladda ner våra flyers om mentorprogrammet: Svenska , English