Mentorprogram

KTH Road2Science kompetenscentrum bjuder dig att delta i Mentorprogram

Programmet riktar sig mot studenter på grund- och masternivå som är intresserade av att utveckla infrastrukturen i den byggda miljön. Våra mentorer har flera års relevant erfarenhet och representerar en bred skala av karriärvägar, erfarenheter, allmänna ledningsroller och expertroller och har akademiska bakgrunder i strukturell design, projektplanering, materialvetenskap, beräkningsmodellering och logistik.

I programmet finns mentorer från infrastruktursektorn, byggteknik- och materialförsörjningssektorn samt från ideella och offentliga organisationer.

Som deltagare i Road2Science Mentorprogram förväntas du att delta i fyra möten under läsåret. Mötena kan äga rum på mentorernas arbetsplats, på KTH eller på ett ställe som ni gemensamt kommer överens om.

Det finns inga obligatoriska timmar – som i alla viktiga relationer är det kvaliteten snarare än kvantiteten som räknas. Ansvaret för att bygga och upprätthålla ett framgångsrikt förhållande ligger både hos mentorn och studenten.


Bakgrund och syfte

  • För att säkerställa en hållbar och kreativ transportinfrastrukturssektor behövs ett stabilt inflöde av begåvade ingenjörer.
  • Genom att involvera vårt nätverk erbjuder vi starkt karriärstöd till våra studenter på grund- och masternivå.
  • Road2Science Mentorprogram fokuserar på att ge studenterna en bra början av deras karriär.
  • Genom att erbjuda karriärutveckling, kommer Road2Science att locka och odla nya talanger och stärkas i sin position som dynamiskt kompetenscentrum.

Varför bli en Road2Science adept?

  • Dra nytta av Road2Sciences breda nätverk och börja knyta dina egna kontakter till industrin.
  • Diskutera dina karriärval och få ovärderliga råd från etablerade experter.
  • Lär dig om dagens branschutmaningar och förstå bättre hur du själv kommer att kunna bidra till förändringar.

Anmäl dig

För mer information kontakta oss på info@road2science.se eller ring 08 – 790 8700.

Ladda ner våra flyer om mentorprogrammet: Svenska , English