Aktiviteter

Kommande evenemang


  • 10 December – Road2Science Öppet Hus

Tid: 2018-12-10 kl 10.00 – 16.00

Plats: Openlab, Valhallavägen 79

Anmäl dig redan idag men senast 3 december.

Traditionsenligt träffas vi på Nobeldagen och tillsammans med studenter och industripartners spenderar vi en inspirerande dag fylld med diskussioner, mingel och spel.

Missa inte chansen att få träffa oss och bli en del av centrumet!

Program

I årets program fokuserar vi på att höja infrastruktursektorns innovationsförmåga.
Dagens presentationer och diskussioner är kopplade till två av de fyra utmaningarna (Gaps) som centrumets industripartners identifierade som största hindren för väginfratsruktursektorns utveckling. Läs mer om Gaps i Road2Science strategisk plan.

10:00 – Vad kan Road2Science göra för dig?
Niki Kringos är professor i vägteknik vid KTH och föreståndare för Road2Science kompetenscentrum. Centrumet fokuserar på att bygga broar mellan akademin och industrin. På vårt Öppet Hus informerar hon om centrumets aktiviteter och berättar mer om varför Road2Science lägger så mycket fokus på att förändra bilden av infrastruktursektorn i samhället.

10:20 – Viktiga aktörer i samhällsutvecklingen – Trafikverket
Nationella planen för transportsystemet 2018–2029 omfattar 700 miljarder kronor för drift, underhåll och investeringar. Trafikverket behöver maximera samhällsnyttan av denna investering. Deras representant kommer till Road2Science Öppet Hus för att diskutera vikten av ett systemperspektiv och dess utmaningar.

10:40 – Hur systemperspektiv ger hållbart byggande (Projektet NS29) – Terje Jontell, VD Veidekke Industri
Vid byggandet av NS29 GC-vägprojektet i Tomteboda – Haga Södra, använde Veidekke det civilekonomiska kvalitetsbedömningsprogrammet (CEEQUAL) som ett miljöklassningssystem för projektet. Syftet var att ta reda på om CEEQUAL fungerar som ett lämpligt verktyg för att stärka hållbarheten, prestandan och strategin genom att använda specifikationer, design och konstruktion. På Road2Science Öppet Hus presenterar Veidekke projektet och dess resultat.

11:00 – Hur ser jämställdheten ut i branschen idag? – en kartläggning – Maria Norberg, VD Teknikkvinnor

Enligt World Economic Forums Gender Gap Report från 2017 finns fyra av de fem mest jämställda länderna i världen i Norden. Vi har dock fortfarande inte lyckats att uppnå fullständigt jämställdhet inom alla områden, byggsektorn och vägteknikbranschen har en bra bit kvar. På Road2Science Öppet Hus kommer Maria Norberg, VD för Teknikkvinnor AB att presentera den senaste kartläggningen de har gjort om sektorns jämställdhet i Sverige jämfört med resten av världen.

11:20 – Panelsamtal
Modererat panelsamtal baserat på förmiddagens presentationer. Frågor som hur sektorn kan förbättra sin innovationsförmåga och varför en ny generation ingenjörer behövs kommer att diskuteras.

12:00 – Lunch & doktoranders poster presentation
På de tekniska universiteten runt om i Sverige jobbar forskningsgrupper med att förbättra hållbarheten inom transportinfrastruktursektorn. Under lunchen presenterar doktorander och unga forskare från KTH, Chalmers, VTI, Lund och Luleå sina projekt på posters.

13:00 – Participatory approach for system perspective – Maksims Kornevs, KTH
Maksims Kornevs har under de senaste fyra åren arbetat intensivt tillsammans med industripartners för att använda gruppspel som ett sätt att förbättra utvecklingsmöjligheter av gröna vägar. Maksims presenterar resultaten av sin forskning och sina rekommendationer om det praktiska genomförandet. Han lyfter fram komplexiteten inom hela värdekedjan och vikten av att motverka missuppfattningar mellan intressenterna.

13.20 – City Game
Hur svårt kan det vara att utforma infrastrukturen i en stad? Har du funderat på sjukhusens tillgänglighet? Hur kopplas vägarna och parkerna samman? Glöm inte säkerhetsfrågor heller! Kom ihåg att för att få en stad att blomstra måste det finnas ekonomisk tillväxt vilket gör att industrier också måste finnas med. I ett enkelt digitalt spel får du möjlighet att uppleva komplexiteten i stadsinfrastrukturdesign och få feedback från stadens medborgare. Vi arbetar i små lag och laget som uppnår det bästa resultatet i ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet vinner.

14:00 –  Fika

14:20 – Presentation on sector recruitment – Lena Furuhovde, Bjerking
Lena Furuhovde, ansvarig för infrastrukturutvecklingen på Bjerking, ser tydligt att antalet studenter som väljer att läsa ämnen kopplade till infrastruktur och sektorns rekryteringsbehov inte matchar. Lena har arbetat både på entreprenörs- och konsultsidan och har en bra insyn i de spännande utmaningar som transportinfrastruktursektorn står framför. Dessa utmaningar kommer att resultera i många intressanta projekt vilket bara är en av anledningarna till varför det är värt att satsa på en karriär inom sektorn just nu.

14:40 – Mingel och prisutdelning
Best Poster Award och vinnaren av City Game

OBS! Presentationer på förmiddagen hålls på svenska medan huvudspråket under eftermiddagen blir engelska.