Road2Science

What is your road to science? Följ med och hitta din väg!

R2S är ett kompetenscentrum på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Tillsammans med våra industripartners har centret som mål att överbrygga luckorna mellan akademin och industrin inom transportinfrastrukturen.


Är du student och intresserad av framtidens infrastruktur? Var med oss och utveckla samhället!

Intresset för att hitta innovativa lösningar för en hållbar och säker infrastruktur ökar stadigt och området blir en alltmer integrerad del av hela samhällsbyggnaden. Utvecklingspotentialen i sektorn är stor och Road2Science går i spetsen för de stora tekniska framstegen som görs.

  • Hur kan ‘smart’ infrastruktur bidra till ett mer hållbart samhälle?
  • Kan vi använda drönare och satelliter för att effektivisera byggprocessen?
  • Hur kan vi minimera koldioxidutsläpp via bättre använding av lokala material?
  • Hur kan vi blanda fysiska vägar och digitala operativsystem i godshamnar för att ge stora energibesparingar?

…bara några frågor som kanske du kommer att ge svar på?


Vad erbjuder vi?

Mentorprogram

Våra mentorer vägleder dig mot dina mål och visar vägen till arbetslivet.

Sommarskola/sommarjobb

Sök stipendium till vår sommarskola med spännande föreläsare eller få sommarjobb på våra partnerföretag.

Kontakter till industrin

Tack vare vårt breda nätverk kan vi knyta dig till de ledande företagen i branschen.

Lunchseminarier

Lyssna på våra inspirationstalare medan vi bjuder på lunch.


Mer info

Stay up to date och ladda ner Road2Science News App nu från  Google Play Store eller Apple App Store!

Ladda ner vår informationsbroschyr.